Üdvözöljük Tiszakeszi hivatalos honlapján!
Kedves Látogató!    Megtisztelő számunkra, hogy felkereste községünk honlapját, és érdeklődik múltja, jelene és jövője iránt.

   Reméljük, hogy a honlapunkon közreadott információink segítik Önt abban, hogy részletesen megismerje településünket, s kedvet adnak Önnek ahhoz, hogy személyesen is ellátogasson hozzánk.Élelmezési Központ intézményvezető


 

Tiszakeszi Községi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

3458 Tiszakeszi

Községháza út 46.

Tel.: 49/356-800

Fax: 49/356-803

 

Pályázati kiírás

 

Tiszakeszi Község Önkormányzata

 

a „közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


Élelmezési Központ

 

intézményvezető

 

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, 3458 Tiszakeszi, Posta u. 22. sz.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása, az intézmény irányítása, vezetése, ellenőrzése. Intézményvezetői feladatok teljes körű ellátása (gyermek- és felnőtt étkeztetés biztosítása kb. 450 adag/nap, szállítókkal való kapcsolattartás, árubeszerzés). A konyhai dolgozók (5 fő) irányítása és ellenőrzése, munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

Pályázati feltételek:

Ø  középfokú végzettség és felsőfokú szakképesítés

Ø  Magyar állampolgárság

Ø  Cselekvőképesség

Ø  Büntetlen előélet és a Kjt. 20. § (2d) bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelés

Ø  felhasználói szintű számítógépes ismeretek

Ø  a pályázó kinevezés esetén vállalja az élelmezésvezető képesítés megszerzését

Ø  Kjt. 41-43. §-ban a vezetővel szemben meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-        vezetői tapasztalat

-        hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

-        felsőfokú végzettség

-        élelmezésvezetői végzettség

-        helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Ø  Pályázó részletes szakmai önéletrajza,

Ø  Képesítést igazoló dokumentumok másolata,

Ø   90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek,

Ø  Az intézmény vezetésével kapcsolatos elképzeléseit,

Ø  Nyilatkozat arról, hogy: 1. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 2. a Képviselő-testület döntéshozó ülésén kéri-e a pályázati eljárás napirendnek a zárt ülésen való tárgyalását; 3. teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg; 4. 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

Ø  Postai úton, a pályázatnak a Tiszakeszi Községi Önkormányzatnak történő megküldésével (3458 Tiszakeszi, Községháza út 46. sz ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: intézményvezető

Ø  Személyesen Sipos Imre polgármester részére (Polgármesteri Hivatal 3458 Tiszakeszi, Községháza út 46. sz.)

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról Tiszakeszi Község Önkormányzata dönt. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott pályázatuk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetén kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

www.tiszakeszi.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információk:

A képviselő-testület a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Közigállás publikálási időpontja: 2018. január 29.

A pályázattal kapcsolatban további információt Sipos Imre polgármester nyújt a 49/356-801-es telefonszámon.


utolsó módosítás:2018-02-01 10:20:39


Gyerekház vezető munkakör betöltésére


 

Tiszakeszi Községi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

3458 Tiszakeszi

Községháza út 46.

Tel.: 49/356-800

Fax: 49/356-803

 

Pályázati kiírás

 

Tiszakeszi Község Önkormányzata

 

a „közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

Tiszakeszi Csillagfény Biztos Kezdet Gyerekház


Gyerekház vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, 3458 Tiszakeszi, Községháza u. 18. sz.

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre szól, 2018. 02. 01.-2023. 01. 31.-ig

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

-        A Gyerekház nyitvatartási idejében jelen van és a Gyerekház munkatársainak munkáját irányítja;

-        Irányítja a családokkal való munkát, a heti team-megbeszéléseket, a Gyerekház dokumentációs tevékenységét, a gyerekek megfigyelésére és állapotfelmérésére vonatkozó tevékenységeket;

-        A fejlesztő szakember által készített fejlesztési terveket ismeri, a házban folyó munkát annak megfelelően végzi, munkatársai tevékenységét ennek megfelelően irányítja;

-        Kapcsolatot tart a Gyerekház kötelező partnereivel: a védőnői és gyermekjóléti szolgálattal, a helyi óvodával:

-        Vezeti a Gyerekház heti és havi rendszerességű teammegbeszéléseit;

-        Szaktudásával hozzájárul az általa vezetett Gyerekház, illetve a közeli településeken működő Gyerekházak tevékenységéhez;

-        Mentorral együttműködve értékeli és fejleszti a Gyerekház tevékenységét;

-        Részt vesz a kiemelt projekt által kidolgozott 120 órás Biztos Kezdet Gyerekház képzésen.

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

Ø  magyar állampolgárság, büntetlen előélet

Ø  felsőfokú pedagógiai végzettség; felsőfokú egészségügyi végzettség; pszichológusi végzettség; szociálpedagógiai végzettség; a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. Rész I. Alapellátások cím 2. pontjában a bölcsőde magasabb vezetőjére vagy vezetőjére meghatározott képesítési előírások valamelyike, vagy egyéb felsőfokú végzettség mellett Biztos Kezdet Gyerekházban eltöltött legalább kétéves szakmai tapasztalat.

Ø  Felhasználói szintű számítógépes ismeret

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-        120 órás Biztos Kezdet Gyerekház képzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Ø  önéletrajz

Ø  iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata,

Ø  90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány

Ø  a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázati eljárást követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 02. 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

Ø  Postai úton, a pályázatnak a Tiszakeszi Községi Önkormányzatnak történő  megküldésével (3458 Tiszakeszi, Községháza út 46. sz ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Biztos Kezdet Gyerekház vezető

Ø  Személyesen Sipos Imre polgármester részére (Polgármesteri Hivatal 3458 Tiszakeszi, Községháza út 46. sz.)

A pályázattal kapcsolatban további információt Sipos Imre polgármester nyújt a 49/356-801-es telefonszámon.

A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.utolsó módosítás:2018-02-01 10:20:39


pénzügyi-számviteli ügyintéző munkakör betöltésére


 

Tiszakeszi Községi Önkormányzat

J e g y z ő j é t ő l

3458 Tiszakeszi

Községháza út 46.

Tel.: 49/356-800

Fax: 49/356-802

 

Tiszakeszi Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

pénzügyi-számviteli ügyintéző munkakör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, Tiszakeszi, Községháza u. 46. sz.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 

1. sz. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat és intézményei költségvetésének tervezése, előirányzat módosítással kapcsolatos feladatok ellátása, költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítése. Az elemi költségvetés összeállítása, az intézményfinanszírozási feladatok összehangolása. Közreműködés a könyvelési feladatok ellátásában. Adatszolgáltatás a tervezési, beszámolási feladatokhoz, a normatív támogatások igényléséhez és elszámolásához. Pénzforgalmi és mérlegjelentések elkészítése. Számlázás, banki utalások, pénzügyi elszámolások bonyolítása. Projektekhez kapcsolódó pénzügyi ügyintézés.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

-           Középiskola/gimnázium, a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet szerint gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés. illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.

-          Pénzügyi területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

-          Magyar állampolgárság,

-          Büntetlen előélet,

-          Cselekvőképesség,

-          Felhasználói szintű számítógépes ismeretek

-          Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-          Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú végzettség;

-        Önkormányzati pénzügyi – számviteli területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat;

-        ASP Gazdálkodási szakrendszer ismerete;

-        A KGR, az e-adat, az önegm, valamint az ebr42 államháztartási adatszolgáltatási programok

ismerete;

-        államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői végzettség;

-        közigazgatási alap- illetve szakvizsga

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

      - önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal

      - képesítést igazoló okirat (okiratok) másolata,

      - 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány a 2011. évi CXCIX. tv. 42.§ (1) és    

            (3) bekezdései alapján

     - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati  

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

-            A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 20.

 

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Kruj Tímea jegyző nyújt, a 49/356-802-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 23.

 

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot zárt borítékban személyesen vagy postai úton kell benyújtani Tiszakeszi Községi Önkormányzat Jegyzője részére (3458 Tiszakeszi, Községháza út 46. sz.). A borítékra kérjük ráírni: a pályázat nyilvántartási számát: 1897/2017; és „pénzügyi-számviteli ügyintéző munkakör”.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Tiszakeszi Község Önkormányzatának honlapja (www.tiszakeszi.hu) – 2018. január 29.

KÖZIGÁLLÁS portál – 2018. január 29.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információk:

 

- A munkáltató alkalmazás esetén 3 havi próbaidőt köt ki.

- A munkáltató a munkavállaló részére szükség esetén szolgálati lakást biztosít.

- A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

 

utolsó módosítás:2018-02-01 10:20:39


Bölcsőde beruházás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a bölcsőde beruházás tervei elkészültek, melyet a település lakosságának tájékoztatása céljából közzéteszünk.

A 12 fő férőhelyes bölcsőde "A foglalkoztatás és életminőség javítás családbarát bölcsőde fejlesztésével Tiszakeszin" elnevezésű TOP-1.4.1.-15-BO1-2016-00064 azonosító számú pályázat keretein belül valósul meg 54.346.457,- Ft összegből.

Az épület az óvoda melletti ingatlanon lesz megépítve, és egy összekötő folyosóval csatlakozik majd az óvoda épületéhez. A tervek engedélyeztetése folyamatban van, a beruházás állapotáról az érdeklődő lakosságot folyamatosan tájékoztatni fogjuk. 

Tisztelettel: 

Sipos Imre

polgármester

A földszinti alaprajz megtekintéséhez kattintson IDE, a metszet megtekintéséhez pedig kattintson IDE!

utolsó módosítás:2018-02-01 10:20:39


Önkormányzat Köszöntő 2017


utolsó módosítás:2018-02-01 10:20:39


Karácsony Tállai 2017


utolsó módosítás:2018-02-01 10:20:39


Települési Arculati kézikönyv

Tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésének megkezdéséről

 

Tisztelt Partnerek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Tiszakeszi Község Önkormányzata a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján elkészíti a teljes településre vonatkozó Településképi Arculati Kézikönyvet, valamint a kézikönyvre alapozottan megalkotja a Településképi Rendeletet.

 

Településképi arculati kézikönyv

„A kézikönyv a – települések természeti és épített környezete által meghatározott – településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.”

 

A településképi arculati kézikönyv célja, egy olyan szemléletformáló kiadvány kidolgozása, mely a helyi lakosság, döntéshozók, újonnan betelepülők számára nyújt tájékoztatást az épített és természeti értékekről, a település építészeti arculatának jellemzőiről, és iránymutatást ad az épített környezet alakításával kapcsolatos elvárásokról.

 

Településképi rendelet

A településképi rendeletet a településképi arculati kézikönyv alapján kell elkészíteni. A rendelet célja, hogy biztosítsa a településképi követelmények meghatározásával a kívánt településkép elérését.

Ennek érdekében a rendelet

·         az épületek, építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára, egy adott területre, a helyi védett épületek

·         a településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatt – településképi szempontból meghatározó területekre,

·         helyi építészeti örökség, egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére,

·         a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára

vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.

 

A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet az épített és természeti környezet alakításának eszközei, melyek érvényesülése jótékony hatást eredményez a teljes közösség számára, de egyben korlátokat is jelent, melyek a helyi lakosság és a vállalkozások mindennapjaira hatással lesznek.

 

A településkép védelmét szolgáló intézkedések alapja, hogy az abban foglaltakat széleskörű társadalmi konszenzus övezze, ezért a készítésébe be kell vonni a lakosságot, hogy érdemi módon beleszólhassanak otthonuk, környezetük alakításába. A Kézikönyv kidolgozásához elengedhetetlen, hogy tudjuk, melyek azok az építészeti és tájképi értékek (pl.: épületet, épületrész, tornác, oszlop, eresz, nyílászáró, kerítés, korlát, kapu pajta, csűr, góré, tájkép, tér, stb.) melyekre a helyiek büszkék, és megóvásuk érdekében hajlandóak akár áldozatot is vállalni.

 

Kérünk mindenkit, hogy vegyen részt a kézikönyv kidolgozásában, és mondja el a véleményét, javaslatát, hogy közösen határozzuk meg a településkép sajátos helyi arculatát.

Amennyiben rendelkezik régi fényképekkel, melyen a település, esetleg egy szép helyi épület látható, úgy azt juttassa el hozzánk, melyet digitalizálás után visszajuttatunk Önnek.

 

Szeretnénk minél pontosabb képet kapni a településképet meghatározó adottságokról, és ennek megismerésében, pedig leginkább a helyi lakosok tudnak segítséget nyújtani.

 

Tiszakeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól 15/2017. (X.31.) önkormányzati rendeletére tekintettel 2017. december 11. napján lakossági Fórumot tart, ahol szóban, vagy 2017. december 8-ig írásban papír alapon a polgármesteri hivatalban leadva illetve elektronikusan a phkeszi@bicomix.hu hivatali e-mail címre megküldve adhatnak javaslatot, tehetnek észrevételt a készítendő településképi kézikönyv és rendelet kidolgozásához.

Tájékoztatom, hogy a határidőre beérkezett véleményeket áll módunkban figyelembe venni, azok kiegészítésére, valamint a határidőn túl beérkezett vélemények figyelembe vételére nincs mód.

Tiszakeszi, 2017. november 30.

Tisztelettel:

 

        Sipos Imre sk.

          polgármester

Településképi véleményezési eljárással és településképi bejelentési eljárással kapcsolatos kérelemnyomtatvány és tájékoztató


Az önkormányzati rendelettervezete a településkép védelméről ide kattintva tekinthető meg!


A Települési Arculati Kézikönyv tervezete ide kattintva tekinthető meg!

utolsó módosítás:2018-02-01 10:20:39


Tájékoztató 2017

TÁJÉKOZTATÓ

Kiskorú gyermekek év végi támogatásáról

 

Tiszakeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2015. (II.27.)

  hatályos önkormányzati rendelete alapján

 a Tisztelt Lakosságot az alábbiakról tájékoztatom:

 

A kiskorú gyermekek év végi támogatása céljából a Képviselő-testület a településen állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen a településen élő 16 év alatti gyermekek részére minden naptári évben egy alkalommal - december hónapban - 7.000,- Ft összegű támogatást biztosít természetbeni ellátásként Erzsébet utalvány formájában.

A kiskorú gyermekek év végi támogatására a tárgyév december 10. napján a helyi népességnyilvántartásban érvényes állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő gyermek jogán a szülő jogosult, kérelem és jövedelemvizsgálat nélkül.

Annak megállapítása céljából, hogy a gyermek életvitelszerűen a településen lakik, a jegyző környezettanulmány készítését rendelheti el, vagy a tényállás tisztázása érdekében helyszíni szemle tartható.

 

A támogatásról a jogosultak hivatalos levél formájában értesítést kapnak!

Az utalványok átvehetők a Polgármesteri Hivatal pénztárában 2017. december 13.- 22. között ügyfélfogadási időben!

 

Kruj Tímea sk.

     jegyző
utolsó módosítás:2018-02-01 10:20:39


Tájékoztató 2017 - hulladék

TÁJÉKOZTATÓ

 

 

Tiszakeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2015. (II.27.)

  hatályos önkormányzati rendelete alapján

 a Tisztelt Lakosságot az alábbiakról tájékoztatom:

 

 

2018. január 1. napjától a lakhatáshoz kacsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesülőktől (lakástámogatás) a Polgármesteri Hivatal nem vonja le a hulladék közszolgáltatás díját, hanem a támogatás teljes összege (3.000,- Ft/hó) a jogosult lakos részére kerül kifizetésre.

 

 

A hulladék közszolgáltatás díját az NHKV. Zrt. közvetlenül az ingatlan tulajdonosok/használók részére fogja kiszámlázni.

 

 

Kruj Tímea sk.

     jegyző
utolsó módosítás:2018-02-01 10:20:39


Tájékoztató 2017

TÁJÉKOZTATÓ

Igazgatási szünetről

 

Tiszakeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete alapján

 a Tisztelt Lakosságot az alábbiakról tájékoztatom:

 

A Polgármesteri Hivatalban

2017. december 27. és 2018. január 1. között

igazgatási szünet miatt

az ügyfélfogadás szünetel, a hivatal zárva tart!

 

Fenti időszakban a Hivatal ügyeletet tart.

Az ügyelet elérhetősége sürgős ügyben: 06-49/356-800

 

Az igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadás napja:

 2017. december 22. (péntek) 8:00 – 13.30

Az igazgatási szünetet követő első ügyfélfogadás napja:

2018. január 2. (kedd) 8:00 – 16:00

 

Megértésüket köszönjük!

 

Tiszakeszi, 2017. december 11.

Kruj Tímea sk.

     jegyző
utolsó módosítás:2018-02-01 10:20:39


TÁJÉKOZTATÁS a szociális célú tüzelőanyag támogatással kapcsolatban

 

TÁJÉKOZTATÁS

szociális célú tüzelőanyag támogatással kapcsolatban

Tiszakeszi Községi Önkormányzat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen 3.794.125,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. A pályázathoz az önkormányzatnak saját költségvetéséből 758.825,- Ft összegű önerőt kell biztosítani, így mindösszesen 4.552.950,- Ft összeget fordíthatunk szociális célú tüzelőanyag vásárlására. A képviselő-testület döntése alapján 2017. évben az elnyert támogatásból barnakőszenet vásárol az önkormányzat 1195 mázsa mennyiségre lehet felhasználni a kapott támogatást.

Tiszakeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló önkormányzati rendelet 1. §-a alapján szociális célú tüzelőanyag vásárlás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki:

a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra jogosult személy, aki barnakőszén tüzelésére alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, és a lakás téli fűtését ezzel biztosítja;

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő személy, aki barnakőszén tüzelésére alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, és a lakás téli fűtését ezzel biztosítja;

c) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülő személy, aki barnakőszén tüzelésére alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, és a lakás téli fűtését ezzel biztosítja;

d) 70 év feletti, a településen állandó lakcímmel rendelkező személy, aki barnakőszén tüzelésére alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, és a lakás téli fűtését ezzel biztosítja.

 

A szociális célú tüzelőanyag támogatás mértéke jogosultanként 2,5 mázsa.

A támogatásra jogosultakat az önkormányzati rendelet alapján a Polgármesteri Hivatal értesíteni fogja!

Az önkormányzati rendelet teljes terjedelmében a település honlapján (www.tiszakeszi.hu) megtalálható!

 

Sipos Imre

polgármester

 

 

utolsó módosítás:2018-02-01 10:20:39


Hirdetmény


utolsó módosítás:2018-02-01 10:20:39


SFP jóváhagyó határozat 2017

utolsó módosítás:2018-02-01 10:20:39


A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00301 kódszámú TISZAKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA című pályázatutolsó módosítás:2018-02-01 10:20:39


Tiszakeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 94/2017. (IX.26.) számú határozatával döntött a Bursa Hungarica Ösztöndíj Program 2018. évi fordulójához történő csatlakozásról.

Tiszakeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 94/2017. (IX.26.) számú határozatával döntött a Bursa Hungarica Ösztöndíj Program 2018. évi fordulójához történő csatlakozásról. 

A pályázati felhívások az alábbi linken találhatóak: 

BURSA "A" 2018.

BURSA "B" 2018.


utolsó módosítás:2018-02-01 10:20:39


Tájékoztató legeltetési tilalomról és ebzárlatról

Tiszakeszi Községi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

3458 Tiszakeszi, Községháza út 46.

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Hatósági Főállatorvos a rókák és más vadonélő ragadozók veszettség elleni immunizálása miatt

Tiszakeszi község közigazgatási területére

2017. október 4. és 2017. október 24. közötti időszakra

legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendel el a következők szerint:

 

EBZÁRLAT:

-         a kutyákat és macskákat tartási helyükön elzárva, illetve a kutyákat megkötve kell tartani, úgy, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek. 

-         kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni;

-         a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.

-         az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a fent foglalt korlátozás alól.

-         Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára. Az állat hatósági megfigyelése az ebzárlat esetleges meghosszabbítása esetén sem tarthat kilencven napnál tovább. Amennyiben a kóborló eb vagy macska veszettség elleni oltottsága nem állapítható meg, és az állat befogása, illetve hatósági megfigyelése nem oldható meg biztonságosan, az állatot a járási főállatorvos határozatára járványügyi intézkedéseként az állatvédelmi előírások megtartásával le kell ölni.

-         A rókák immunizálása 2017. évi őszi kampány keretében történő ebzárlat elrendelése az adott település kijelölt helyszínére és időpontjára szervezett, ún. összevezetéses oltás megtartását fent nevezett időszak vonatkozásában nem tiltja.

 

LEGELTETÉSI TILALOM:

-         A szarvasmarhák, bivalyok, juhok, kecskék, lovak, szamarak, öszvérek és sertések legeltetését a lakott településen belül az erre kijelölt helyen, ilyen hely hiányában a lakott település határától számított 500-1000 méteren belül kell megszervezni.

-         Bármely állatfajba tartozó állatok vándorolva történő legeltetése tilos.

-         Az állandóan legelőn tartott húshasznú szarvasmarha-állományok legeltetését – az állomány nagyságától függően - 10-20 hektáros területre kell korlátozni.

 

Tiszakeszi, 2017. szeptember 28.

 

                                      Kruj Tímea sk.              

                                              jegyző          

                                                                                    

utolsó módosítás:2018-02-01 10:20:39


Tájékoztató a képviselő-testület 2017. szeptember 26.-i üléséről

Tájékoztató a képviselő-testület 2017. szeptember 26.-i üléséről

A képviselő-testület soron következő, rendes ülését 2017. szeptember 26. napján tartotta a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében. Az ülésen 6 képviselő volt jelen, Kállai László képviselő munkahelyi elfoglaltságra hivatkozva nem vett részt az ülésen.

A képviselők első napirendi pont keretében tájékozódtak a Hétszínvirág Óvoda 2016/2017-es nevelési év tapasztalatairól az előzetesen megküldött írásos beszámoló és Siposné Sepsi Orsolya óvodavezető szóbeli kiegészítése alapján. A képviselő-testület a beszámolót egyhangúan elfogadta.  A napirend keretében a polgármester javaslatot tett az óvoda területén található, a szabványnak nem megfelelő és nem minősíthető udvari játszótéri eszközök cseréjére, és ismertette a tárgyban beérkezett árajánlatokat. A képviselő-testület első körben a javaslatot nem szavazta meg.

Második napirendi pontként a Művelődési Központ és IKSZT 2016. évi munkájáról szóló beszámolót tárgyalta a testület. Az ülésen jelen volt Simonné Nagy Irén kulturális munkatárs, aki írásban és szóban is részletes tájékoztatást nyújtott a képviselő-testületnek a Művelődési Központ tavalyi évi programjairól. A beszámolót a képviselő-testület egyhangúan elfogadta.

Az ülés harmadik napirendi pontja a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezet megtárgyalása volt. A képviselő-testület az előzetesen írásban megküldött előterjesztést és rendelet-tervezetet megtárgyalta, majd a javaslatot egyhangúan jóváhagyta.  A rendelet a készülő Települési Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet elfogadását megelőző véleményezési eljárás részletszabályait tartalmazza.

Negyedik napirendi pontként a bölcsőde projekt vonatkozásában az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció készítésével kapcsolatos árajánlatok elbírálását tűzte napirendre a képviselő-testület. A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a testület korábbi határozatának megfelelően ismételten kiküldésre került az ajánlattételi felhívás az érintettek számára. A megadott határidőig egy darab árajánlat érkezett vissza, így az ajánlattételi felhívás eredménytelen volt és ismételt ajánlattételi felhívás kiküldése szükséges a tervezés vonatkozásában. A képviselő-testület döntött arról, hogy a Bölcsőde projekt vonatkozásában az ajánlattételi felhívást megismétli.

Az ötödik napirendi pont keretében jóváhagyta a testület a Borsodvíz Zrt. által elkészített és megküldött, 2017-2031. évekre vonatkozó Gördülő fejlesztési Terv módosítását.

Sürgősségi indítványként napirendre tűzte a képviselő-testület Gályász Lajos, Sándor Béla, Karakas Sándor és Kállai László eseti belső ellenőrzéssel kapcsolatos előterjesztését. A Kormányhivatal szóbeli felhívására indítványozták a képviselők a korábbi üléseken eseti belső ellenőrzés tárgyában hozott határozatok visszavonását, mivel azok tartalma nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak és hatáskör túllépéseket tartalmaztak. A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal döntött az érintett határozatok visszavonásáról. Fenti képviselők indítványozták továbbá újabb határozat elfogadását eseti belső ellenőrzés lefolytatása tárgyában. Mivel több ponton ellentmondás merült fel a beterjesztett javaslat és az előterjesztés mellékleteként benyújtott szerződés-tervezet között, valamint a szerződés több pontjában pontosítás szükséges, ezért a jegyző javasolta az előterjesztés és a szerződés-tervezet átdolgozását, majd azt követő megtárgyalását. A képviselő-testület ezért úgy határozott, hogy a sürgősségi indítvány további javaslatainak tárgyalását elnapolja.

Egyebek napirendi keretében a polgármester tájékoztatást nyújtott az előző ülés óta eltelt időszakról. A Polgármester köszönetét fejezte ki a Helyi Termékfesztivál, a Közfoglalkoztatási Kiállítás és a Keszi Maraton rendezvények szervezőinek a munkájáért. Tájékoztatta a polgármester a képviselő-testületet a szeptember 30.-án Dunakeszin megrendezésre kerülő Keszi Találkozón történő részvétellel kapcsolatban. Tájékoztatta a polgármester a testületet az aktuális nyertes pályázatokról. Vis major pályázat keretében 4.499.000,- Ft összegű támogatást nyert az önkormányzat, míg a 2017. évi komp felújítási pályázaton 4.185.920,- Ft összegű támogatást sikerült elnyerni. Mindkét pályázathoz önerő biztosítása szükséges az önkormányzat költségvetéséből. 

Döntött a képviselő-testület a Bursa Hungarica Ösztöndíj Program 2018. évi fordulójához történő csatlakozásról, így a következő évben is lehetősége nyílik az önkormányzatnak a felsőoktatás nappali rendszerében tanuló diákok támogatására.

Egyebek napirendi pont keretében a polgármester ismételten javaslatot tett az óvodai udvari játszótér elhasználódott eszközeinek cseréjére. A képviselő-testület a javaslat tovább tárgyalását követően döntött az árajánlatokról, és a legkedvezőbb összegű árajánlatot jóváhagyva az önkormányzat költségvetésében az összeget átcsoportosította az eszközök beszerzése érdekében.

Jóváhagyta a képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a tartalék terhére a következő átcsoportosításokat: 150.000,- Ft Keszi találkozón történő részvételre, 100.000,- Ft Faluszépítő Egyesület támogatása Szüreti Felvonulás és szüreti Bál megrendezése céljából.

Az ülés végén a jegyző ismertette a Kormányhivataltól érkezett tájékoztatásokat, majd a kérelmek megtárgyalására és a kérelmekhez kapcsolódó döntések meghozatalára került sor.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei, az elfogadott rendeletek az önkormányzat hivatalos honlapján – www.tiszakeszi.hu – jegyzőkönyvek, önkormányzati rendeletek címszó alatt megtalálhatóak!

Kruj Tímea jegyző

 

utolsó módosítás:2018-02-01 10:20:39


Tájékoztató a képviselő-testület 2017. július 27. napján tartott rendkívüli üléséről.

Tájékoztató a képviselő-testület 2017. július 27. napján tartott rendkívüli üléséről.

2017. július 25. napján Sándor Béla, Gályász Lajos és Kállai László képviselők rendkívüli ülés kezdeményezése tárgyában beadványt nyújtottak be a hivatalba, melyben 2017. július 27. napján (csütörtök) 15.00 órára rendkívüli ülés összehívását kezdeményezték a következő napirendekkel:

- Polgármesteri tájékoztató a régi GAMESZ épület tetőfelújításával kapcsolatban;

- Polgármesteri tájékoztató a X. Falunap programjáról és a rendezvény költségvetéséről, illetve válaszadás a témákkal kapcsolatos képviselői kérdésekre.

A képviselői kezdeményezésre a Képviselő-testület ülését 2017. június 27. napján 15.00 órára összehívtam.

Az ülés megnyitását követően tájékoztattam képviselő társaimat arról, hogy a képviselő-testület 2017. július 5. napján tartott rendes ülésén mindkét napirendi ponttal kapcsolatban részletes tájékoztatást nyújtottam a képviselők részére. Felhívtam a figyelmüket, hogy az ülésen elhangzottakról a jegyzőkönyvből tájékozódhatnak. Nagyon sajnálom, hogy voltak olyan képviselők, akik az ülésen egyéb jellegű elfoglaltságuk miatt nem vettek részt, így nem rendelkeznek kellő információval az ott elhangzottakról. Mindezekre tekintettel – mivel mindkét napirendet korábban már tárgyalta a testület – az ülés okafogyottá vált, és azt bezártam.  

Nevetséges dolognak tartom, hogy a X. Bográcsfesztivál és Falunap előtt 2 nappal kezdeményezik ülés összehívását a képviselők a rendezvény programjával kapcsolatban, amikor már minden le van szervezve. Ha segíteni akarták volna ötleteikkel, javaslataikkal az önkormányzat munkáját, akkor azt korábban kellett volna megtenni, nem most.   Vagy pedig szokásukhoz híven akadályozni szerették volna a rendezvény megtartását???

Sipos Imre

polgármester

 

utolsó módosítás:2018-02-01 10:20:39


Beszámoló 2017.07.05.

Tájékoztató a Képviselő-testület 2017. július 5. napján tartott üléséről:

A Képviselő-testület határozatképtelensége miatt 2017. július 5. napján 14:00 órára meghirdetett ülésen a megválasztott 7 fő képviselőből 5 fő jelent meg: Sipos Imre polgármester, Balogh Henrikné, Molnár Zoltán, Kállai László és Karakas Sándor képviselők. Az ülésről távolmaradt Gályász Lajos és Sándor Béla képviselő.

Az ülés elején megkérdeztem a jelenlévő képviselőket, hogy mi volt az akadálya annak, hogy az előre meghirdetett ülésen nem jelentek meg. A képviselő-testületi ülés időpontját kérésükre módosítottam 14:00 órára, mert azt mondták a Pénzügyi Bizottság ülését követően, hogy ők csak ebben az időpontban tudnak eljönni az ülésre. A bizottsági ülést követően - azaz 16:00 – kor – az időpont módosításáról a képviselőket azonnal értesítettük telefonon, majd írásban is, amit ők tudomásul vettek. Ennek ellenére volt olyan képviselő, aki a távolmaradás indokaként azt hozta fel, hogy csak éjszaka értesült az időpont módosításról e-mailen, ezért nem tudott jelen lenni…. Sándor Béla képviselő mind a keddi mind a szerdai napon a településen tartózkodott, azonban a saját vállalkozása érdekeit helyezte előtérbe az önkormányzati munkával szemben. Felmerül bennem a kérdés, hogy ha ő lenne a polgármester, akkor hogyan hívná össze a képviselő-testület ülését? Valószínűleg csak akkor, amikor a mezőgazdasági munkálatok ezt lehetővé tennék. A képviselők sajnos nem első esetben akadályozták  - vélhetően szándékosan - az önkormányzat munkáját, az idei évben már ez volt a negyedik alkalom, amikor a képviselő-testület nem volt határozatképes.

Az ülésen első napirendi pontként az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet tárgyalta a testület. A pénzügyi bizottság ülésén elhangzott felvetésekre, kérdésekre a jegyző asszony válaszolt, a bizottsági ülésen jelzett egyezőség eltérések az előterjesztésben javításra kerültek, a javított anyag a képviselők részére átadásra került. A képviselők javaslata az volt, hogy a napirendi pontot a következő képviselő-testületi ülésen tárgyalja újra a testület, hogy legyen elegendő idő áttekinteni a javított anyagot. A javaslatot a képviselő-testület egyhangúan elfogadta.

A következő napirendi pontban a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosító okiratának és egységes szerkezetű Társulási Megállapodás elfogadására vonatkozó előterjesztést tárgyalta a képviselő-testület, melyet egyhangúan elfogadott. Ugyanezen napirendi pont keretében döntött a testület a Miskolci Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére biztosított működési hozzájárulás jóváhagyásáról szintén egyhangú igen szavazattal.

A harmadik napirendi pont keretében a fogorvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó döntés meghozatalára került sor. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a fogorvosi ügyeleti feladatok ellátásáról a mezőcsáti székhelyű Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás útján kíván gondoskodni. Ez azt jelenti, hogy a társulásban részt vevő önkormányzatok közösen kívánják megszervezni a hétvégi fogorvosi ügyeletet a Mezőcsáti Egészségfejlesztő Központ keretein belül, külsős vállalkozó bevonásával. A javaslatot a képviselő-testület egyhangúan támogatta.

A következő napirendi pont keretében a képviselő-testület 2017. évi II. féléves munkaterve került előterjesztésre, melyet a képviselők szintén egyhangú igen szavazattal elfogadtak.

Az ötödik napirendi pontban a kitüntető díjak adományozására előterjesztett javaslatot tárgyalta a képviselő-testület zárt ülés keretében. Az előterjesztést a Humán Szociális és Sport Bizottság is tárgyalta, és a bizottság ülésén elhangzott javaslatok a képviselő-testület elé kerültek tovább tárgyalásra. Kitüntető díjak adományozásához az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint a képviselő-testület minősített többségű döntése szükséges, azaz az összes képviselő több mint felének (4 fő) igen szavazata. Az elhangzott javaslatokkal kapcsolatban a képviselő-testületnek nem sikerült érdemi döntést hozni, mivel a minősített többség nem volt meg, így az idei évben kitüntető díj átadására nem kerül sor.

Egyebek napirendi pont keretében a polgármester beszámolt az előző ülés óta eltelt időszakról. A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a X. Bográcsfesztivál és Falunap végleges programjáról. A képviselő-testület döntött arról, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetésében 200.000,- Ft összeget átcsoportosít a közfoglalkoztatáshoz, hogy a Polgármesteri Hivatal külső részén a burkolási munkálatok kivitelezése megtörténjen. A képviselő-testület jóváhagyta a polgármester szabadság-tervét. Döntött a képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő Tiszakeszi 1111. hrsz-ú (Orgona u. 38.) és a Tiszakeszi 1112. hrsz-ú (Orgona u. 40.) ingatlanok értékesítéséről és az ingatlanok vételáráról. Tárgyalta a képviselő-testület a Széchenyi István Általános Iskola könyvtár áthelyezésével kapcsolatos kérelmét, azonban a kérelemmel kapcsolatos konkrét döntés nem született. A képviselő-testület a Tiszakeszi Községi és Üzemi Sportegyesület kérelmére úgy határozott, hogy 500.000,- Ft összeget biztosít a TAO-s pályázat megvalósításához (sport öltöző tető héjazat cseréje és bővítése). Döntött a képviselő-testület a Településképi Arculati kézikönyv elkészítésére vonatkozó árajánlatokkal kapcsolatban, az árajánlatok közül a legkedvezőbbet fogadta el a képviselő-testület.

A képviselő-testület soron következő rendes ülésére a nyári szabadságolások miatt előre láthatóan augusztus hónapban fog sor kerülni, melyről a lakosságot előzetesen tájékoztatni fogjuk.

Tisztelettel:

Sipos Imre polgármester

utolsó módosítás:2018-02-01 10:20:39


Helyesbítés kérése


utolsó módosítás:2018-02-01 10:20:39


Erdő és szabadtéri tüzek


utolsó módosítás:2018-02-01 10:20:39


SFP jóváhagyó határozat

utolsó módosítás:2018-02-01 10:20:39


TiszakeszirőlJuhász Gyula: A Tisza (részlet)

"Én vagyok a magyarság
Csöndes, nemes folyója,
Kevély, heves folyója,
Anyám csupán ez ország,
És ringatóm e róna"


   Tiszakeszi az Alföld északi részén, a Heves-Borsodi ártéren található, közigazgatási területét két részre osztja a Tisza.
  Községünk a folyó jobb partján, egy erőteljes jobb kanyar ívén elhelyezkedő árvízmentes teraszon terül el,
Miskolctól 45 km-re, Tiszaújvárostól 30 km-re. Állandó lakosainak száma 2689 fő.

  
A település első írásos említése az 1332-ből származó pápai tizedjegyzékben található, de ásatási leletek arról tanúskodnak, hogy a honfoglaló magyarok ezen a területen is megtelepedtek.  Szent István király uralkodása utáni legközelebbi időkben itt is feltűntek a szerzetesek, és az Aba nemzetségbeli  Péter ispán 1067-ben megalapította a Szent Benedek rendiek százdi (Zasty) monostorát. A település egyik dűlője nevében ma is őrzi a monostor emlékét.

    Községünkben egy óvoda és két általános iskola működik. Mindkét iskola udvarán megtalálható névadójuk, Széchenyi István, illetve Lorántffy Zsuzsanna bronzból készült mellszobra.

    A Tisza túloldalán lévő mezőgazdasági területek komppal közelíthetők meg, melyet az önkormányzat üzemeltet.

   A lakosság foglalkoztatását nagy részben a helyi üzemek (Ben-Ross Cipőipari Kft., Barben Kft., Tiszamenti Mgtsz), az önkormányzat és intézményei, illetve mintegy 80 kisvállakozás biztosítja. Sokan dolgoznak a környékbeli városokban, Mezőcsáton, Tiszaújvárosban, Miskolcon.

    Községünkben teljes közmű kiépítettség mellett úthálózatunk 80%-a szilárd burkolatú.

    A település műemlékjellegű épületei közé tartozik a Művelődési Ház (volt Édes-kastély), a községi rendezvények, ünnepi megemlékezések ebben az épületben kerülnek megrendezésre. A műemlék jellegű épületek közé sorolható továbbá a Református és a Katolikus Templom, Polgármesteri Hivatal épülete, továbbá a Zsóry-kastély, melyben jelenleg az önkormányzat által üzemeltetett konyha, a Nyugdíjas klub, és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kapott helyet.

   A kulturális életet egy iskola- és helytörténeti kiállítás és könyvtár szolgálja, valamint 2005. évben megalakult a Nyugdíjasklub, ahol aktív közösségi élet folyik. Üdítő színfoltok községünk kulturális életében a Pap József Faluszépítő Egyesület által szervezett események, fellépéseik.  Községi és Üzemi Sportegyesület keretei között többféle sportolási lehetőség közül válogathatnak a sportolni vágyók, mint például labdarúgás, kosárlabda, asztalitenisz, és sakk. A település hivatalos lapja a Keszi Újság, amely alkalmanként jelenik meg. Községünkben született Harsányi Gy. Lajos festőművész és Horváth Pista cigánynótanóta énekes.

     A település legnagyobb vonzereje a Tisza és annak közelsége, amely alkalmat ad a szabadidő aktív, ugyanakkor nyugalmas eltöltésére.

  A Tisza mellett lehetőség nyílik horgászásra, lovaglásra, kerékpározásra, csónakázásra,
a hagyományos tiszai ételek és falusi ízek, és az érintetlen természeti környezet megismerésére. A közösségi élet előmozdítása érdekében az önkormányzat által és helyi civil szervezetek által szervezett rendezvényekkel várjuk a községünkbe érkező vendégeket, érdeklődőket, mint például: majális, falunap, bográcsfesztivál, búcsú, szüreti felvonulás, Horváth Pista emléknap, bor- és pálinkafesztivál.

    A Százdi Sporthorgász-egyesület tavasztól – őszig hagyományőrző jelleggel többször is megrendezi a tiszai horgászversenyt és az éjszakai horgászversenyt, mely minden alkalommal számos érdeklődőt vonz.

    A lakosok és az idelátogató vendégek igényét számos élelmiszer- és vendéglátóüzlet, ajándék- és virágbolt, fodrászat, kozmetika elégíti ki. Településünkön több magánszálláshely, pizzéria-étterem, valamint cukrászda és fagyizó is üzemel.

Látogasson el Ön is községünkbe!
Legyen a vendégünk!

Minden kedves vendéget
szeretettel várunk és
kellemes időtöltést kívánunk!

utolsó módosítás:2018-02-01 10:20:39

Minden jog fenntartva:
Tiszakeszi Önkormányzat