Üdvözöljük Tiszakeszi hivatalos honlapján!
Kedves Látogató!    Megtisztelő számunkra, hogy felkereste községünk honlapját, és érdeklődik múltja, jelene és jövője iránt.

   Reméljük, hogy a honlapunkon közreadott információink segítik Önt abban, hogy részletesen megismerje településünket, s kedvet adnak Önnek ahhoz, hogy személyesen is ellátogasson hozzánk.Vidékfejlesztési program Tiszakeszin

Frissítve: 2019. 02. 12.
utolsó módosítás:2021-01-06 15:03:46


PR szöveg konyha


utolsó módosítás:2021-01-06 15:03:46


Közművelődési rendelet

Tiszakeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

……./2020. (…………) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Tiszakeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83./A (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet célja és hatálya

1.§

(1) A rendelet célja, hogy Tiszakeszi Község Önkormányzata a helyi társadalom  művelődési értékeinek és kulturális szükségleteinek figyelembe vételével, a helyi lehetőségek és sajátosságok alapján meghatározza az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint a feladatellátás módját és mértékét.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a Tiszakeszi Község közigazgatási területén található közösségi színtérre, fenntartójára, működtetőjére, alkalmazottaira, valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre.

Az önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások

2.§

(1) Az önkormányzat – adottságainak figyelembevételével – megszervezi a közművelődési alapszolgáltatásokat, melyek

a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása.

b) a hagyományos közöségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása.

(2) A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének keretében biztosítja:

a) helyszínt biztosít a művelődési vagy közösségi tevékenység végzéséhez

b) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőséget teremt a közösségi rendezvényeken.

(3) Az Önkormányzat kiemelt közművelődési céljai:

a) civil közösségek együttműködésének ösztönzése,

b) a közművelődési esélyegyenlőség elősegítésének biztosítása,

c) a község kulturális hagyományainak ápolása,

d) idősek, hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok bevonása a kulturális életbe,

e) nemzeti és társadalmi ünnepek szervezése, lebonyolítása,

f) a település helytörténetének a feltárása, lakossággal való megismertetése, az utókor számára elérhetővé tétele.

(4) Tiszakeszi Község Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez készített szolgáltatási tervet a tárgyév március 1-jéig fogadja el.

 

A közművelődési feladatellátás formája és módja

3.§

Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatait a közösségi színtérként működő Művelődési Központ és Integrált Közösségi Szolgáltató tér (3458 Tiszakeszi, Községháza u. 33. sz.) működtetésével látja el.

A közművelődési tevékenység irányítása, finanszírozása és ellenőrzése

4.§

(1) Az Önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos alapszolgáltatásait költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a központi költségvetésből származó közművelődési támogatás, az önkormányzati támogatás és a pályázati úton elnyerhető támogatás.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások támogatására kiírt pályázatokhoz szükséges önrész mértékét az éves költségvetési rendeletében határozza meg.

(3) A közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói és egyéb jogköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(4) A képviselő-testület a közművelődéssel kapcsolatos feladatellátás finanszírozását évente az önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet szerint biztosítja.

(5) Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik:

a) a településen működő kulturális tevékenységet folytató szervezetekkel

b) egyházakkal

c) oktatási, nevelési intézményekkel

d) közművelődési feladatvégzést vállaló magánszemélyekkel

e) civil szervezetekkel, alapítványokkal.

Záró rendelkezések

5.§

(1)  E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 9/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete.

 

            Sipos Imre                                                                 Kruj Tímea

            polgármester                                                                 jegyző

 

Záradék:

A rendelet …..-án kihirdetésre került.

 

                     jegyző

 

 

utolsó módosítás:2021-01-06 15:03:46


Település arculati kézikönyv

utolsó módosítás:2021-01-06 15:03:46


TiszakeszirőlJuhász Gyula: A Tisza (részlet)

"Én vagyok a magyarság
Csöndes, nemes folyója,
Kevély, heves folyója,
Anyám csupán ez ország,
És ringatóm e róna"


   Tiszakeszi az Alföld északi részén, a Heves-Borsodi ártéren található, közigazgatási területét két részre osztja a Tisza.
  Községünk a folyó jobb partján, egy erőteljes jobb kanyar ívén elhelyezkedő árvízmentes teraszon terül el,
Miskolctól 45 km-re, Tiszaújvárostól 30 km-re. Állandó lakosainak száma 2689 fő.

  
A település első írásos említése az 1332-ből származó pápai tizedjegyzékben található, de ásatási leletek arról tanúskodnak, hogy a honfoglaló magyarok ezen a területen is megtelepedtek.  Szent István király uralkodása utáni legközelebbi időkben itt is feltűntek a szerzetesek, és az Aba nemzetségbeli  Péter ispán 1067-ben megalapította a Szent Benedek rendiek százdi (Zasty) monostorát. A település egyik dűlője nevében ma is őrzi a monostor emlékét.

    Községünkben egy óvoda és két általános iskola működik. Mindkét iskola udvarán megtalálható névadójuk, Széchenyi István, illetve Lorántffy Zsuzsanna bronzból készült mellszobra.

    A Tisza túloldalán lévő mezőgazdasági területek komppal közelíthetők meg, melyet az önkormányzat üzemeltet.

   A lakosság foglalkoztatását nagy részben a helyi üzemek (Ben-Ross Cipőipari Kft., Barben Kft., Tiszamenti Mgtsz), az önkormányzat és intézményei, illetve mintegy 80 kisvállakozás biztosítja. Sokan dolgoznak a környékbeli városokban, Mezőcsáton, Tiszaújvárosban, Miskolcon.

    Községünkben teljes közmű kiépítettség mellett úthálózatunk 80%-a szilárd burkolatú.

    A település műemlékjellegű épületei közé tartozik a Művelődési Ház (volt Édes-kastély), a községi rendezvények, ünnepi megemlékezések ebben az épületben kerülnek megrendezésre. A műemlék jellegű épületek közé sorolható továbbá a Református és a Katolikus Templom, Polgármesteri Hivatal épülete, továbbá a Zsóry-kastély, melyben jelenleg az önkormányzat által üzemeltetett konyha, a Nyugdíjas klub, és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kapott helyet.

   A kulturális életet egy iskola- és helytörténeti kiállítás és könyvtár szolgálja, valamint 2005. évben megalakult a Nyugdíjasklub, ahol aktív közösségi élet folyik. Üdítő színfoltok községünk kulturális életében a Pap József Faluszépítő Egyesület által szervezett események, fellépéseik.  Községi és Üzemi Sportegyesület keretei között többféle sportolási lehetőség közül válogathatnak a sportolni vágyók, mint például labdarúgás, kosárlabda, asztalitenisz, és sakk. A település hivatalos lapja a Keszi Újság, amely alkalmanként jelenik meg. Községünkben született Harsányi Gy. Lajos festőművész és Horváth Pista cigánynótanóta énekes.

     A település legnagyobb vonzereje a Tisza és annak közelsége, amely alkalmat ad a szabadidő aktív, ugyanakkor nyugalmas eltöltésére.

  A Tisza mellett lehetőség nyílik horgászásra, lovaglásra, kerékpározásra, csónakázásra,
a hagyományos tiszai ételek és falusi ízek, és az érintetlen természeti környezet megismerésére. A közösségi élet előmozdítása érdekében az önkormányzat által és helyi civil szervezetek által szervezett rendezvényekkel várjuk a községünkbe érkező vendégeket, érdeklődőket, mint például: majális, falunap, bográcsfesztivál, búcsú, szüreti felvonulás, Horváth Pista emléknap, bor- és pálinkafesztivál.

    A Százdi Sporthorgász-egyesület tavasztól – őszig hagyományőrző jelleggel többször is megrendezi a tiszai horgászversenyt és az éjszakai horgászversenyt, mely minden alkalommal számos érdeklődőt vonz.

    A lakosok és az idelátogató vendégek igényét számos élelmiszer- és vendéglátóüzlet, ajándék- és virágbolt, fodrászat, kozmetika elégíti ki. Településünkön több magánszálláshely, pizzéria-étterem, valamint cukrászda és fagyizó is üzemel.

Látogasson el Ön is községünkbe!
Legyen a vendégünk!

Minden kedves vendéget
szeretettel várunk és
kellemes időtöltést kívánunk!

utolsó módosítás:2021-01-06 15:03:46

TISZAKESZI