Megemlékezés - 1956. október 23

M e g e m l é k e z é s  a z  ' 5 6 - o s  f o r r a d a l o m   a l k a l m á b ó l


Tiszakeszi Község Önkormányzata 2012. október 23-án megemlékezést tartott az 56-os hősök, a forradalom és szabadságharc emlékére.
A megemlékezés alkalmából az ÁMK Széchenyi István Általános Iskola tanulói színvonalas műsorral készültek, melyet szívesen fogadott a közösség. Az emlékműsornak a Művelődési Központ adott helyett, majd a műsor után a résztvevők átvonultak a kopjafához, ahol koszorúzásra került sor.Tisztelet a Hősöknek!


Az ünnepi műsort Kruj Tímea jegyző asszony nyitotta meg beszédével, majd az iskolások műsora következett.Kruj Tímea jegyző asszonyAz Széchenyi-s diákok műsoraKoszorúzás a kopjafánál:
Sipos Imre polgármester úr és Kruj Tímea jegyző asszony
Az ÁMK Széchenyi István Általános Iskola részéről koszorút helyezett el:
Sztankóné Páricsi Éva mb. tagintézmény vezető és Bodnár Mihályné, a Diákönkormányzat elnökeAz ÁMK Hétszínvirág Óvoda részéről
Gályász Lajosné tagintézmény vezető és Gombosné Csikós Magdolna
helyezte el koszorúját a kopjafánálA Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola részéről Miskolczy Józsefné igazgatónő, a Református Egyház részéről Harkai Erzsébet tisztelendő asszony koszorúzottNagy Gyuláné és Borza Gyuláné a Tiszakeszi Nyugdíjas Klub koszorúját helyezte el
A Pap József Faluszépítő Egyesület koszorúját Fazekas Mónika helyezte el


A koszorúzást követően az érdeklődők átvonultak az újonnan épült park átadójára (katt)!


www.tiszakeszi.hu
utolsó módosítás:2013-01-21 09:10:52

TISZAKESZI
Minden jog fenntartva:
Tiszakeszi Önkormányzat