Nemzetközi téli judo alapozó tábor Tiszakeszi, 2012.12.27-30.

Nemzetközi téli judo alapozó tábor Tiszakeszi, 2012.12.27-30.A judo közéletben jelentős szerepet játszó Hell Miskolci Judo Club válogatott és fiatal versenyzői szlovák judósokkal közösen vettek részt, téli alapozó edzőtáborban, Tiszakesziben. A helyszínre egyik támogatói klubtársunk Filip Csaba a „Tiszavirág Apartman ház” tulajdonosa invitált minket, hogy kedvezményes szállást és jó körülményeket tudnak biztosítani részünkre.

utolsó módosítás:2013-04-18 10:42:43Vendéglátás a Közfoglalkoztatottaknak 2012. december

VENDÉGLÁTÁS A KÖZFOGLALKOZTATOTTAKNAK
2012. DECEMBER 28.

Tiszakeszi Község Önkormányzata az év utolsó munkanapján a közfoglalkoztatottakat nem munkára, hanem ebédre várta.
Sipos Imre polgármester megköszönte egész éves munkájukat, kiemelve, hogy az ő munkájuk nélkül nem élhetnénk ennyire szép, rendezett településen. A polgármester után rövid veszédet tartott Gályász Lajos képviselő úr, Kállai László képviselő úr és Borza Gyula alpolgármester is, akik szintén megköszönték az egész éves munkát.Sipos Imre polgármester úr
utolsó módosítás:2013-04-18 10:42:41Mikulás a Hétszínvirág Óvodában

MIKULÁS A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODÁBAN

2012. december 6-án a tiszakeszi Hétszínvirág Óvodába látogatott el a Mikulás, a gyerekek nagy örömére.
Mielőtt megérkezett, a gyerekek bábjátékot láthattak, majd énekszóval várták Mikulást, aki cserébe minden gyermeket megjutalmazott.


utolsó módosítás:2013-01-21 09:10:52A háztartási munka alapvető szabályai - Tájékoztató2012. december 6.

 

A háztartási munka alapvető szabályai

 

Háztartási munkának minősülnek a kizárólag a természetes személy és háztartásában vele együtt élő személyek, továbbá közeli hozzátartozói mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítását szolgáló következő tevékenységek: lakás takarítása, főzés, mosás, vasalás, gyermekek felügyelete, házi tanítása, otthoni gondozás és ápolás, házvezetés, kertgondozás.

 

Nem tekinthető háztartási munkának

- a fenti munkák elvégeztetése, ha az azt elvégző személy ilyen tevékenységet folytató egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, illetve ilyen tevékenységet folytató társas vállalkozás tagja, munkavállalója, feltéve, hogy a tevékenységet e minőségével összefüggésben végzi,

- ha a háztartási alkalmazott által nyújtott szolgáltatás ellenértékeként a természetes személy foglalkoztató – akár közvetve – mástól juttatásban részesül,

- ha az a természetes személy foglalkoztató, vagy a háztartásában vele együtt élő személyek, illetve közeli hozzátartozóik üzletszerű tevékenységével összefüggő célt szolgál.

 

Amennyiben a magánszemély háztartási alkalmazottat kíván foglalkoztatni, akkor havonta vagy folyamatos alkalmazás esetén akár több hónapra előre, a munkavégzés megkezdése előtt be kell jelenteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak, melyet teljesíthet elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, a 12T1043H jelű bejelentő és változásbejelentő lap benyújtásával, vagy telefonon, a 185-ös telefonszám hívásával. A bejelentés papíron, postai úton vagy személyesen történő benyújtására nincs lehetőség.

 

A havonta történő bejelentés a teljesítés napját magában foglaló hónap utolsó napjáig terjedő időre vonatkozik. Ugyanazon foglalkoztatott következő hónapban történő ismételt foglalkoztatása esetén a bejelentést újra teljesíteni kell.

 

A foglalkoztató az adóazonosító jelét, a háztartási alkalmazott adóazonosító jelét és társadalombiztosítási azonosító jelét, a bejelentés időszakát, valamint a tényleges foglalkoztatás kezdő napját jelenti be az adóhatóság részére.

 

Az említett bejelentés után a foglalkoztatót háztartási alkalmazottanként, havonta 1000 forint összegű regisztrációs díjfizetési kötelezettség terheli, melyet a NAV Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj bevételi számlára, a 10032000-01076215 számlaszámra történő készpénzfizetéssel, vagy a kijelölt ügyfélszolgálatokon bankkártyával, vagy átutalással teljesíthet a bejelentés napját magában foglaló hónapot követő hó 12. napjáig. A regisztrációs díj összege független attól, hogy az adott hónapon belül hány napon történt a foglalkoztatás.

 

A háztartási alkalmazottat szolgáltatásáért ellenérték illeti meg, mely díjazás adórendszeren kívüli kereset, így azzal összefüggésben bevallási kötelezettség sem a foglalkoztatót, sem a foglalkoztatottat nem terheli.

 

A háztartási alkalmazott a bevétel megszerzése időpontjában igazolást kérhet a foglalkoztatótól, melynek tartalmaznia kell − többek között − a foglalkoztató és az alkalmazott adatain kívül a foglalkoztatás kezdő időpontját, a kifizetés összegét és időpontját, a hónapban munkavégzéssel töltött napokat, valamint a foglalkoztatás helyét.

 

Fontos, hogy a bejelentés tényén, annak időtartamán (azaz, hogy hány hónapra történt bejelentés) és a tényleges foglalkoztatás kezdő napján kívül egyéb, a foglalkoztatói igazoláson feltüntetett adatokról az adóhatóság nem rendelkezik információval, így arról adatot sem tud szolgáltatni.

 

A háztartási munkával kapcsolatban bővebb tájékoztatás kérhető telefonon a NAV Általános Tájékoztató Rendszerén (06-40/42-42-42) keresztül.


Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

utolsó módosítás:2013-02-12 15:23:11A Harsányi Gy. Lajos Park átadása

A
H A R S Á N Y I   G Y Ö R G Y   L A J O S
P A R K
ÁTADÁSA

2012. október 23-án került sor az új tiszakeszi park átadására, mely a Községháza út és a Lőcsei út járdaszakaszát köti össze. A terület megvásárlása már az előző képviselő-testület idején szóba került, ám csak a mostaninak sikerült azt véghezvinnie.
"Egy éjszakám ment rá" mondta Sipos Imre polgármester úr beszédében, ugyanis egy álmatlan éjszakáján találta ki, hogy ne csak járda haladjon keresztül a területen, hanem legyen egy olyan családbarát park, ahová szívesen mennek ki az emberek, ráadásul a településre beérkező látogatókat ez a kép fogadja először.Gályász Lajos képviselő úr, Sipos Imre polgármester úr és Kruj Tímea jegyző asszony
utolsó módosítás:2013-02-12 15:23:12Megemlékezés - 1956. október 23

M e g e m l é k e z é s  a z  ' 5 6 - o s  f o r r a d a l o m   a l k a l m á b ó l


Tiszakeszi Község Önkormányzata 2012. október 23-án megemlékezést tartott az 56-os hősök, a forradalom és szabadságharc emlékére.
A megemlékezés alkalmából az ÁMK Széchenyi István Általános Iskola tanulói színvonalas műsorral készültek, melyet szívesen fogadott a közösség. Az emlékműsornak a Művelődési Központ adott helyett, majd a műsor után a résztvevők átvonultak a kopjafához, ahol koszorúzásra került sor.Tisztelet a Hősöknek!
utolsó módosítás:2013-01-21 09:10:522. Keszi Maraton

Az eredmények megtekinthetőek az alábbi linken:
http://keszimaraton.vacau.com/index.php?page=helyezes

Kedves Érdeklődő!

A hagyományteremtő szándékkal kiírt "Keszi Maraton" idei versenynapját ideális időben, színvonalasan és nagyon sikeresen rendeztük meg szeptember 22.-én Tiszakesziben és környékén.
A négy futó versenyszámon 5,-10,-21,1 - 42,2 kilométeren 59 indultak. akik között meglepően sok volt a nő! Valamennyi távon megdöntötték a tavalyi rekordokat. Bogár János 17 perccel, a Tiszakeszi Sárosi Róbert közel két órával javította meg a legjobbját!
A versenynapot felajánlottuk Ujj Zoltán emlékének! Ujj Zoltán talán az ország legismertebb sportverseny szervezője volt, aki sokat segített nekünk a megindulásban! A négy kerékpártúra távon 57 indultak, köztük 18 óvodás!
Örömmel vettük hogy a futószámokban is több helyi és környékbeli induló is volt, akik helyezéseket értek el.
Az indulók között köszönthettük  Frank Tibort a Bécs -Budapest szupermaraton főszervezőjét és Legeza György kerekesszékes versenyzőt, akik Budapestről érkeztek.
Ki kell emelni a 71 éves Hatranics Endre teljesítményét aki idén is teljesítette a 47 km-es túra távot.
Érdekes színfolt volt a 4,5 éves kisfiú, aki az édesanyjával együtt indult az 5  km távon. Végig élvezte a közönség biztatását és óriási hajrát kivágva a 22 induló között 14. helyen ért célba!
Óriási becsvággyal, közös bemelegítéssel, kitűzött rajtszámmal a szülők kíséretében rajtoltak el az óvodások! Az 1,5 km megtétele után kipirosodva, büszkén hajtottak át a célkapun! 
Az egész napos rendezvény jó hangulatban családias légkörben zajlott le, amiért köszönet jár a szervezőknek, a támogatóknak és az önkéntes segítőknek is! Külön köszönet a Polgárőrségnek és a Rendőrségnek akik szakszerű, összehangolt munkájukkal nagyban hozzájárultak a rendezvény eredményes, sikeres és zavartalan lebonyolításához!

Érezhető volt a lakosság nagyobb érdeklődése. Ha még nem jöttek fel a rajtnál és a befutásnál köszönteni az indulókat, egyre többen álltak az utak mellett és megtapsolták őket!

Viszont látásra jövőre ugyanitt! Így köszöntek el a távolról érkezők is. Úgy legyen!
Több dicsérő levél szerint  példás volt a szervezés, a rendezés és az ellátás is! Köszönjük a dícsérő szavakat

A 2013-as rendezvény szervezése már el is kezdődött!

Gyenge Gyula


 


utolsó módosítás:2013-01-21 09:10:52Polgárőr-Rendőr bemutató a Széchenyi Iskolában

Polgárőr-Rendőr bemutató a Széchenyi István Általános Iskolában

Ismét közös bemutatót tartott a Tiszakeszi Polgárőr Egyesület és a Rendőrség, most a Széchenyi István Általános iskolában.
A bemutató keretein belül megismerkedhettek a diákok a rendőrség és polgárőrség felszereléseivel, illetve bemutatókat is láthattak. A bemutatók után kipróbálhatták mind a két szervezet járműveit is, illetve kutyás bemutatót láthattak. A rendezvény utolsó programja a kerékpáros ügyességi verseny volt. A bemutatókra ez alkalommal az óvodások is eljöttek.


utolsó módosítás:2013-01-21 09:10:52Keszi Települések Találkozója 2012.08.11.2012 januárjában a tiszakeszi képviselő testület megszavazta, hogy még ebben az évben Tiszakeszi megrendezi a Keszi Települések Találkozóját, újjáélesztve ezzel egy rég eltűnt találkozó hagyományát. Kállai László képviselő vállalta a feladatot, hogy megszervezi a találkozót. Szalai Jánosnéval felkutatták a Keszi településeket – itt fontos szempont volt, hogy csak KESZI nevű települések kerüljenek felkeresésre, a Keszüre, Keszőre módosult települések nem kerültek megkeresésre, bár a nevük nekik is a Keszi egyik az idők folyamán módosult változata.Kállai László és Szalai Jánosné főszervezők a vendégekkel

utolsó módosítás:2013-01-21 09:10:52V. Bográcsfesztivál és Falunap

V. BOGRÁCSFESZTIVÁL ÉS FALUNAP
2012. JÚLIUS 28.

Idén is megrendezésre került, immár 5. alkalommal a Bográcsfesztivál és Falunap Tiszakesziben. A hagyományos főzőverseny mellett egy új verseny, az Arnold Schwarzenegger Erősember verseny is megrendezésre került, és bízunk benne, hogy ezzel is sikerült új hagyományt teremteni!


utolsó módosítás:2013-01-21 09:10:52Állampolgársági Eskütétel Tiszakesziben

ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ESKÜTÉTEL TISZAKESZIBEN


utolsó módosítás:2013-01-21 09:10:52Trianoni Megemlékezés 2012

T R I A N O N I   M E G E M L É K E Z É S

2012. június 4-én a Pap József Faluszépítő Egyesület szervezésében megemlékezést tartottak a Trianoni Békeszerződés aláírásának 92. évfordulóján, a Nemzeti Összefogás Napján.
A megemlékezésen beszédet mondott a Pap József Faluszépítő Egyesület nevében Fazekas Mónika, az ünnepi műsört pedig a Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola diákjai tartották.


utolsó módosítás:2013-01-21 09:10:52Százdi Citeraegyüttes

A Százdi Citeraegyüttes látogatása Tiszakeszin


utolsó módosítás:2013-01-21 09:10:52Brüsszel meglátogatta Tiszakeszit!

B R Ü S S Z E L M E G L Á T O G A T T A T I S Z A K E S Z I T!George Kintzelé és Sipos Imre

utolsó módosítás:2013-01-21 09:10:52II. Pünkösdi Focigála

II. PÜNKÖSDI FOCIGÁLA2012. május 28-án került megrendezésre a II. Pünkösdi Focigála, amelyre vendégül hívta a Tiszakeszi KÜSE a Mezőkövesd NB II-es csapatát egy barátságos labdarúgó mérkőzésre. A mérkőzés két félidejét a 96/97-es bajnokcsapat és a jelenlegi csapat felváltva játszotta a kövesdiek ellen: az első félidőt a bajnokcsapat, míg a másodikat a jelenlegi csapatunk alkotta!

utolsó módosítás:2013-01-21 09:10:52Éljen Május 1-je!

utolsó módosítás:2013-01-21 09:10:52Polgárőr-Rendőr Bemutató

POLGÁRŐR - RENDŐR BEMUTATÓ A
LORÁNTFFY ZSUZSANNA REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Közös bemutatót tartott a Tiszakeszi Polgárőr Egyesület és a Rendőrség 2012. április 18-án a Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskolában. A Lorántffy Napok keretein belül már a második alkalommal valósult meg a bemutató, ahol a gyermekek kipróbálhatták a Polgárőrség és a Rendőrség felszereléseit, járműveit, illetve a rendőrség figyelemfelkeltő előadást tartott a kisiskolásoknak.
utolsó módosítás:2013-01-21 09:10:522012. március 15

M Á R C I U S   1 5 - i   M E G E M L É K E Z É S

2012. március 15-én megemlékezést tartott a Tiszakeszi Önkormányzat és a Lorántffy Zsuzsanna Református iskola.
Az ünnepi beszédet az iskola igazgatója, Miskolczy Józsefné mondta el a megemlékezés helyszínén, a tiszakeszi Művelődési Otthonban, ahol a beszéd után a gyerekek színvonalas műsort adtak elő.Miskolczy Józsefné ünnepi beszéde
utolsó módosítás:2013-01-21 09:10:52Bor- és Pálinkaverseny 2012

B O R -   É S   P Á L I N K A V E R S E N Y
2 0 1 2
2012. február 18-án újra megrendezésre került a Bor- és Pálinkaverseny Tiszakeszin, Jurák László és a Pap József Faluszépítő Egyesület rendezésében.
A rendezvényről képekben számolunk be.

utolsó módosítás:2013-01-21 09:10:52Esélyegyenlőségi Tájékoztató Mezőcsát


utolsó módosítás:2013-01-21 09:10:52

TISZAKESZI
Minden jog fenntartva:
Tiszakeszi Önkormányzat