Tiszakeszi Polgárőr Egyesület

T I S Z A K E S Z I   P O L G Á R Ő R   E G Y E S Ü L E T

M Ú L T J A   -   J E L E N E   -   J Ö V Ő J E


A Tiszakeszi Polgárőrség 2005. szeptember 30-án alakult 22 fővel. Éveken keresztül kisebb-nagyobb döccenőkkel működött. 2009 tavaszán azonban a közbiztonsággal kapcsolatban súlyos problémák merültek fel. Több lopás, rablás is előfordult. Több állampolgári kezdeményezés is történt a településünkön; a polgárok figyelőszolgálatokat állítottak fel, az idegenek jelenlétére fokozott figyelemmel.
Ekkor merült fel, a polgárőrség átszervezésére, megújítására való törekvés. A kialakult helyzet szükségessé tette a tisztújítást, a megújulást, a feladatokhoz szükséges kezdeményezések átvételét. Ekkor már csak 10-12 aktív tagunk volt.


A Tiszakeszi Polgárőrség 2011-ben megkapta a "Az Év Polgárőr Egyesülete" kitüntetést


Egy igazán sikeres toborzás után június 12-én megtörtént a választás, új elnököt, új vezetőséget választottunk. Létszámunk ekkorra már meghaladta a 40 főt, és az érdeklődés folyamatos volt. Sikeres munkánk záloga volt, hogy a megfelelő embereket magunk mellé tudtuk állítani. Mindenki felismerte, hogy azonnal, és a településünk minél nagyobb támogatottsága mellett haladéktalanul cselekednünk kellett…
Az akkori Polgármesteri Hivatalban lévő kilenc képviselőből hatot egyesületünk tagjai között üdvözölhettünk. Jogi részről településünk szülöttét, Dr. Kállai Tibor ügyvéd urat sikerült megnyernünk, aki a mai napig ellát bennünket pontos jogi tanácsokkal, ha munkánk úgy kívánja – munkáját tiszteletdíj nélkül végzi számunkra.
Sepsi Bertalan rendőr-őrnagy úr, aki a Mezőcsáti Rendőrőrs nyugállományba vonuló őrsparancsnoka volt, tapasztalatával, és technikai segítségével segíti a mai napig munkánkat, amelyért köszönet illeti meg!
A változtatások elvégzése után teljes erőbedobással a rend és a közbiztonság megszilárdításához kezdtünk, hiszen az új irányhoz új célok is társultak:
Több, eddig hiányzó együttműködési megállapodást kötöttünk, többek a közt a Megyei Polgárőr Szövetséggel, a Polgármesteri Hivatallal, a rendőrséggel mind Mezőcsáton, mind Tiszaújvárosban, több szomszédos polgárőr szövetséggel, a LEADER egyesülettel, illetve a Miskolci Bűnmegelőzési Alosztállyal is felvettük a kapcsolatot, a minél sikeresebb hatékonyabb munka elvégzése miatt.
Civil támogatóink mellet az egyik fő támogatónk a Tiszakeszi Polgármesteri Hivatal, mindenben aktívan segítik munkánkat, mind anyagilag, mind erkölcsileg.
Támogatásokból sikerült minden aktív polgárőrünknek bakancsot, többfunkciós kabátot, nadrágot vásárolni.
Pályázatot nyújtottunk be egy szolgálati autóra, amelyet a Megye segítségével sikeresen meg is nyertünk, és ünnepélyes keretek között az akkori Miniszterelnök Úrtól személyesen vehette át Kállai László elnök úr.Nemzeti ünnep biztosítása


Az évek alatt településünkön minden rendezvény biztosításában aktívan részt vettünk a rendőrséggel szorosan együttműködve. Havonta több száz órát (500-700) töltünk szolgálatban, sokat közösen a rendőrséggel.
Segítettünk az edelényi árvíz bekövetkeztekor, több éve segítünk a Balaton-part biztonságosabbá tételében.
A polgárőrség telefonszáma éjjel-nappal hívható, sikerült elintézni, hogy a településőrök nappal (akik egyébként polgárőrök is), éjszaka pedig a szolgálatban lévő polgárőrök fogadják a hívásokat, és segítséget tudjanak nyújtani.
Tizenöt Ifjú Polgárőrünk van a helyi Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Iskolában, akik az iskola keretein belül végzik áldozatos munkájukat. Képzésük folyamatos, egy polgárőr pedagógus segítségével. A rend fenntartásával, társaiknak példamutató magatartásukkal érnek el óriási eredményeket. Az iskolapadból távozó, más iskolákba kerülő polgárőreinkről sem feledkezünk meg, folyamatosan tartjuk velük a kapcsolatot, meghívjuk rendezvényeinkre, gyűléseinkre.
Mivel Tisza-parti település vagyunk, célunk az árvízi segítség kiépítésének rendszerét megismerni, a tudást átvenni a Katasztrófavédelemtől, hiszen baj esetén közösségünkben csak ez az egy szervezet rendelkezik mind a tudással, mind a technikai háttérrel a gyors segítség nyújtására; a jövőben a megszerzett bizalmat megtartani, fokozni, még nagyobb erkölcsi, szakmai elismerés kivívása tisztességes munka árán minden részről.

utolsó módosítás:2014-05-26 15:03:09

TISZAKESZI
Minden jog fenntartva:
Tiszakeszi Önkormányzat