Óvodai beíratkozás 2018Tiszakeszi Községi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

3458 Tiszakeszi

Községháza út 46.

Tel.: 49/356-800

Fax: 49/356-803KÖZLEMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓLFelhívjuk a Kedves Szülők, Gondviselők figyelmét arra, hogy 2015. szeptember 1-jétől az óvodakötelezettség megkezdődik abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a gyermek betölti a harmadik életévét.

Fentiek szerint, a 2018/2019. nevelési évben óvodakötelesek azok a gyermekek, akik:

·2015. 01.01. – 2015. 08.31. között születtek (3 éves óvodakötelesek)

·2014. 01.01. – 2014. 12.31. között születtek (4 éves óvodakötelesek)

·2013. 01.01. – 2013. 12.31. között születtek (5 éves óvodakötelesek)

·2012. 09.01. – 2012. 12.31. között születtek (6 éves óvodakötelesek).

A szabad férőhelyek függvényében előfelvételt nyerhetnek azok a gyermekek, akik harmadik életévüket 2018. december 31. napjáig töltik be.

A szülő az óvodaköteles gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban köteles beíratni. A kötelesség elmulasztása esetén szabálysértési eljárás indítható a szülő ellen.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2015. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába. A már óvodába járó gyermekeket nem kell újból beíratni!

Mentesül a gyermek óvodai beíratásának kötelezettsége alól annak az óvodaköteles gyermeknek a gondviselője, amely gyermek bölcsődében marad és ellátását a bölcsőde vezetője a jegyző felé jelentette.

A gyermekek óvodai felvétele a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján történik.

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Hétszínvirág Óvodába történő beiratkozás

 

2018. május 2. – május 4. között történik.

Az óvodában 8 és 16 óra között fogadják a beiratkozókat.

 

 

A törvényi szabályozás lehetőséget ad arra, hogy a gyermek az ötödik életév betöltéséig felmentést kapjon az óvodába járás alól, ha családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete ezt indokolja. Az engedélyt a jegyző adhatja a szülő kérésére, a védőnő és az óvodavezető egyetértése alapján.

 

Az intézmény felvételi körzete: Tiszakeszi közigazgatási területe.

 

Az óvoda azt a gyermeket köteles felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

 

Beíratáshoz szükséges dokumentumok:

-          a szülő személyi igazolványa, lakcímet igazoló hatósági igazolványa

-          a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímet igazoló hatósági igazolványa

-          gyermek TAJ kártyája

 

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, amelyről 2018. május 31.-ig értesíti a szülőket. A jelentkezés elutasítása esetén a kézhezvételtől számított 15 napon belül lehet fellebbezni. Az eljárást megindító kérelmet (fellebbezés) az óvodához kell benyújtani, de Tiszakeszi Község Jegyzőjéhez kell címezni.

 

A beiratkozással kapcsolatos további, részletes információk az óvodában szerezhetők be.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben, a jelen közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.

 

 

                                                                                   Kruj Tímea sk.

                                                                                         jegyző

 
www.tiszakeszi.hu
utolsó módosítás:2018-09-04 13:36:38

Minden jog fenntartva:
Tiszakeszi Önkormányzat