Pályázat igazgatási ügyintéző munkakör


Tiszakeszi Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, Tiszakeszi, Községháza u. 46. sz.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 

1. sz. melléklet 14. hatósági feladatkör

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 

-           a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényből és a szociális tárgyú önkormányzati rendeletekből eredő egyes szociális igazgatási feladatok ellátása,

-           a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből eredő gyermekvédelmi feladatok ellátása,

- iktatással kapcsolatos feladatok ellátása,

-           képviselő-testületi ülések előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása,

-           választás, népszavazás kapcsán felmerülő feladatok ellátása,

A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

-           A közszolgálati tisztségviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 14. pontjában meghatározott középiskolai végzettség;

-          Magyar állampolgárság;

-          Büntetlen előélet;

-          Cselekvőképesség,

-          Felhasználói szintű számítógépes ismeretek;

-          Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-        Önkormányzati területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat;

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

      - önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal

      - képesítést igazoló okirat (okiratok) másolata,

      - 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány a 2011. évi CXCIX. tv. 42.§ (1) és    

            (3) bekezdései alapján,

     - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati  

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

-            A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. szeptember 1.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 21.

 

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Kruj Tímea jegyző nyújt, a 49/356-802-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 25.

 

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot zárt borítékban személyesen vagy postai úton kell benyújtani Tiszakeszi Községi Önkormányzat Jegyzője részére (3458 Tiszakeszi, Községháza út 46. sz.). A borítékra kérjük ráírni: a pályázat nyilvántartási számát: 1898/2017; és „igazgatási ügyintéző munkakör”.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Tiszakeszi Község Önkormányzatának honlapja (www.tiszakeszi.hu) – 2017. július 25.

KÖZIGÁLLÁS portál – 2017. július 28.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információk:

 

- A munkáltató alkalmazás esetén 3 havi próbaidőt köt ki.

- A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.


utolsó módosítás:2017-08-01 13:33:46

Minden jog fenntartva:
Tiszakeszi Önkormányzat