TÁJÉKOZTATÁS a szociális célú tüzelőanyag támogatással kapcsolatban

 

TÁJÉKOZTATÁS

szociális célú tüzelőanyag támogatással kapcsolatban

Tiszakeszi Községi Önkormányzat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen 3.794.125,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. A pályázathoz az önkormányzatnak saját költségvetéséből 758.825,- Ft összegű önerőt kell biztosítani, így mindösszesen 4.552.950,- Ft összeget fordíthatunk szociális célú tüzelőanyag vásárlására. A képviselő-testület döntése alapján 2017. évben az elnyert támogatásból barnakőszenet vásárol az önkormányzat 1195 mázsa mennyiségre lehet felhasználni a kapott támogatást.

Tiszakeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló önkormányzati rendelet 1. §-a alapján szociális célú tüzelőanyag vásárlás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki:

a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra jogosult személy, aki barnakőszén tüzelésére alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, és a lakás téli fűtését ezzel biztosítja;

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő személy, aki barnakőszén tüzelésére alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, és a lakás téli fűtését ezzel biztosítja;

c) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülő személy, aki barnakőszén tüzelésére alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, és a lakás téli fűtését ezzel biztosítja;

d) 70 év feletti, a településen állandó lakcímmel rendelkező személy, aki barnakőszén tüzelésére alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, és a lakás téli fűtését ezzel biztosítja.

 

A szociális célú tüzelőanyag támogatás mértéke jogosultanként 2,5 mázsa.

A támogatásra jogosultakat az önkormányzati rendelet alapján a Polgármesteri Hivatal értesíteni fogja!

Az önkormányzati rendelet teljes terjedelmében a település honlapján (www.tiszakeszi.hu) megtalálható!

 

Sipos Imre

polgármester

 

 www.tiszakeszi.hu
utolsó módosítás:2018-02-01 10:20:39

Minden jog fenntartva:
Tiszakeszi Önkormányzat